Projekt: Přívětivě komunikující obec Hulice

Reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016737

V období od 1. dubna 2021 do ledna 2023 probíhá realizace projektu Přívětivě komunikující obec Hulice. Cílem projektu je vytvoření moderních komunikačních nástrojů obce k informování veřejnosti, zkvalitnění přístupu ke službám a s tím spojené zapojení veřejnosti a především občanů obce do veřejného života.

Projekt Přívětivě komunikující obec Hulice

Dokumenty ke stažení