Sbor dobrovolných hasičů v Hulicích byl založen 22. března 1908. Ke dni 1.1.2011 měl sbor 64 členů – 22 žen a 42 mužů.

Hlavní náplní činnosti SDH Hulice je protipožární problematika obce a jejího blízkého okolí. K tomuto účelu je sbor vybaven potřebnými materiálními prostředky. V roce 2000 byl obecním úřadem v Hulicích zakoupen a hasičům svěřen do užívání plně vybavený hasičský vůz AVIA. V celé éře působení sboru zlikvidovali naši hasiči mnoho požárů. Mezi ty opravdu velké zásahy patřil požár v bývalé škole v Hulicích, který se stal 30. prosince 1982 nebo 31. prosince 1999 hašení ocelokolny JZD s uskladněnou slámou.

V roce 2002 nabídli naši členové výpomoc při odstraňování škod způsobených tisíciletou vodou. Za odklízení následků živelné pohromy byli oceněni čestným uznáním.

Po celou dobu své existence pořádá místní hasičský sbor nejrůznější kulturní akce pro širokou veřejnost. Jsou to zejména hasičské plesy, zájezdy za kulturou, přejezdy na kole přes rybník, masopustní průvody a maškarní plesy.

Huličtí hasiči se úspěšně věnují i sportovním aktivitám. K tomuto účelu v našem sboru fungují soutěžní družstva žen a mužů.