Mateřská škola v Hulicích byla otevřena a uvedena do provozu v roce 1976 jako jednotřídní MŠ. Dne 1. 1. 2003 vstoupila MŠ do právní subjektivity a dle zákona č. 564/1990Sb. o státní správě a samosprávě ve školství – funguje nyní jako příspěvková organizace. Mateřskou školu navštěvují děti z obce Hulice a ze širokého okolí. Kapacita je 24 dětí. Provoz MŠ je od 6.30h do 15.30h. Stravování dětí i dospělých zajišťuje vývařovna VEGA, která sídlí v téže budově jako mateřská škola.

Výchova a vzdělávání dětí probíhá v průběhu celého dne. Vždy je brán zřetel na věk, potřeby a zájmy dětí. Učitelky se dětem snaží poskytnout a zprostředkovat dostatečné množství podnětů a prožitků. Pro děti je vytvářeno příjemné a láskyplné prostředí tak, aby se cítily šťastně a spokojeně a pobyt v mateřské škole byl pro ně zábavou i poučením.

Webové stránky :  https://mshulice.cz