TJ Želivan Hulice

První zmínka o kopané v Hulicích a tedy její skutečný začátek, se vztahuje k roku 1925. V roce 1926 byl v obci založen „Sportovní klub Hulice pro kopanou“. Začátek kopané v naší obci byl obtížný. Např. dresy a míče byly z počátku nakupovány za peníze, které mezi sebou hráči vybrali. Několik prvních utkání sehráli místní fotbalisté na zahradě „U Málků“.

tj_zelivan_hulice

V roce 1925 bylo započato s výstavbou hřiště „Na obci“. Vhodný rovný pozemek byl věnován osadním zastupitelstvem, členy klubu urovnán a přeměněn na hřiště. To pak sloužilo jak sportovnímu klubu, hasičům i školní mládeži.

V letech 1928-1929 se začalo budovat nové hřiště v těsné blízkosti dosavadního. Na vybudování hřiště se podílela celá vesnice. Navečer, kdy skončily práce na polích, pokračovali obyvatelé v práci na hřišti. Na počest otevření se konal 29.7.1929 pohárový turnaj.

Dopravu mužstva na jednotlivé zápasy zajišťoval na žebřiňáku se svým koňským potahem František Ryšavý. Každých 14 dní, kdy se hrálo doma, vyhrávala před utkáním i o přestávce místní kapela. Po skončení utkání byl společný odchod do hostince, kde zábava pokračovala za účasti celé vesnice. Ani o dobré hráče nebyla v té době nouze. Nebylo výjimkou, že k utkání se dostavilo i 25 domácích hráčů!

Doba okupace zanechala stopy i na fotbalovém životě vesnice. Mužstvo bylo odkázáno jen na přátelská utkání, pravidelná účast v soutěži nebyla možná. Po válce došlo ke zvýšení aktivity i sportu.

V letech 1946-1947 byla provedena úprava hřiště a po několikaletém přerušení došlo v roce 1954 k opětovnému zapojení hulického fotbalového mužstva do řádně organizované soutěže, a to soutěže III. třídy, v rámci okresu Ledeč nad Sázavou.

Největší překážkou byla v této době doprava na utkání, kdy se většinou jezdilo vlakem. Tehdy byli velmi populární turnaje v Dolních Kralovicích, kterých se naše mužstvo pravidelně zúčastňovalo.

Po krátké přestávce došlo v r. 1961, zásluhou několika obětavců, k obnovení činnosti oddílu kopané. Začátky činnosti nebyli opět jednoduché. Dresy byly převzaty od zrušeného oddílu ve Vlastějovicích a soutěž byla přes všechny problémy zahájena.

Ročníkem 1965 – 66 skončila etapa působení v soutěžích. V roce 1968 byla obec převedena z okresu Kutná Hora do okresu Benešov a tak období do roku 1971 bylo vyplněno pouze přátelskými utkáními a účastmi na turnajích. Pravidelná činnost byla obnovena zařazením mužstva do IV. třídy soutěže v rámci okresu Benešov.

V roce 1973 se uskutečnila výstavba sportovních kabin v hodnotě 120 000 Kč. V říjnu 1975 oslavila TJ Želivan Hulice 50. výročí svého založení. V sezoně 1976-77 se mužstvu podařil postup do III. třídy a činnost oddílu byla rozšířena o družstvo žáků. V dalších letech fotbalové mužstvo reprezentovalo obec s menšími či většími úspěchy v základní soutěži i v turnajích. V roce 1985 – 60. výročí TJ Želivan Hulice, byl uspořádán turnaj za účasti okolních mužstev. Součástí byl i letní filmový festival. V ročníku 1986-87, kdy Hulice hrály Čs. pohár v rámci okresu Benešov, se mužstvo probojovalo mezi nejúspěšnější čtyři v okrese. V letech 1983 – 1989 dosahovalo i velkých úspěchů mládežnická družstva, která se pravidelně několik let po sobě umísťovala na první pozici v rámci okresu.

V roce 1995, u příležitosti 700. let založení obce Hulice sehrál místní klub v rámci oslav přátelské utkání se starou gardou Sparty Praha. Zápas se těšil nebývalé divácké podpoře. Utkání přihlíželo 800 diváků, což je historicky nejvyšší návštěva na zápase fotbalové mužstva v Hulicích.

Od roku 1998 – dosud se mužstvo kopané potýká s nezájmem nastupující generace o kopanou v Hulicích a stojí pouze na pár nadšencích, kteří ji drží při životě. Od roku 2000 mužstvo střídavě hrálo III. nebo IV. třídu okresu Benešov.

V současnosti hraje TJ Želivan IV. třídu. V tomto období proběhla rozsáhlá rekonstrukce kabin s přístřeškem pro diváky a ke kompletní výměně starého oplocení a dokončení oplocení celého areálu hřiště za využítí dotace z OFS Benešov v částce 70 tis. 22 tisíc zaplatila obec. V roce 2010 oddíl využil nabídku zapojit se do projektu Plzeňského pivovaru „Kopeme za fotbal“, kdy oddíl dostal zdarma za účast v projektu kompletní 18 dílnou sadu dresů s logem pivovaru. V součastnosti musí oddíl využívat z 50% cizí hráče na hostování, aby se udržel v chodu, což i ve IV. třídě stojí nemalé finanční prostředky, aby se zachovala možnost kopané pro další nastupující generace.

http://tjzelivanhulice.webnode.cz/