VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Zpráva č. 000430
Odesláno: 21.12.2023 12:09:14
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000429 vydanou 20.12.2023 v 11:41:03 hodin
Územní platnost: ORP Vlašim


Meteorologická situace: V čerstvém severozápadním proudění budou přes střední Evropu přecházet jednotlivé frontální systémy.


Velmi silný Silný vítr Vysoký Nízký st. nebezpečí
21.12. 12:04  – 22.12. 24:00
21.12. 14:00
Popis: Velmi silný jihozápadní, v pátek severozápadní Silný jihozápadní až západní vítr s nárazy 65 až 90 70 km/h.
Doporučení: Jsou očekávána Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení. Ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty, předměty a zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Komplikace větvemi, možné komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení prázdného nákladního automobilu. dopravě. Doporučuje se sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Zajistit zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Omezit pohyb Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku i jízdy autem. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. V případě nutnosti jízdy jet maximálně opatrně pomalu. při řízení vozidel. Na horách omezit vycházení túry a nevydávat se na túry. Dodržovat pokyny Horské služby. zejména do hřebenových partií.
Velmi silný vítr Vysoký st. nebezpečí
21.12. 14:00  – 22.12. 24:00
Popis: Velmi silný jihozápadní, v pátek severozápadní vítr s nárazy 65 až 90 km/h.
Doporučení: Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení. Ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení prázdného nákladního automobilu. Doporučuje se sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Omezit pohyb venku i jízdy autem. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. V případě nutnosti jízdy jet maximálně opatrně a pomalu. Na horách omezit vycházení a nevydávat se na túry. Dodržovat pokyny Horské služby.
Dejte o tomto článku vědět ostatním