VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBYÚzemní platnost: ORP Vlašim

Meteorologická situace: Vliv tlakové výše se středem nad severovýchodní Evropou na počasí u nás bude slábnout a od jihozápadu se začne do střední Evropy rozšiřovat brázda nízkého tlaku vzduchu. Nad střední Evropou se začne zesilovat jihovýchodní proudění.

Nebezpečí požárů Nízký st. nebezpečí
15.5. 11:11  – 16.5. 24:00
Popis: Nebezpečí vzniku a šíření požárů.
Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

 

Silný vítr Nízký st. nebezpečí
16.5. 09:00  – 16.5. 20:00
Popis: Čerstvý jihovýchodní vítr s nárazy 55 až 70 km/h.
Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

 

Dejte o tomto článku vědět ostatním