VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Meteorologická situace: Mezi tlakovou níží nad Britskými ostrovy a tlakovou výší nad východní Evropou k nám bude i nadále proudit teplý vzduch od jihu.

Nebezpečí požárů Nízký st. nebezpečí
30.4. 00:00  – 1.5. 24:00
Popis: Nebezpečí vzniku požárů.
Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

 

Silný vítr Nízký st. nebezpečí
30.4. 08:00  – 30.4. 18:00
Popis: Silný jihovýchodní vítr s nárazy nad 65 km/h.
Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel.

 

Dejte o tomto článku vědět ostatním