VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

 

Meteorologická situace: Na naše území bude nadále proudit chladný vzduch od severu.

Mráz ve vegetačním období Nízký st. nebezpečí
22.4. 11:08  – 24.4. 16:30
23.4. 08:00
Popis: Očekává se mráz, který může poškodit vegetaci, zejména zeleninu, vinnou révu a ovocné stromy.
Doporučení: Nebezpečí poškození vegetace. Zeleninu a nízké rostliny je možno zakrýt světlou netkanou textilií, která může být ponechána i více dní až do odeznění ranních mrazů. V případě stromů je možno použít ochranné přípravky proti promrznutí nebo klasické metody ošetření, jako je lehký postřik/orosování porostů drobnými vodními kapičkami v období záporných teplot (zpravidla před východem Slunce), nebo dýmování/zakuřování spalováním rostlinného odpadu v bezprostřední blízkosti stromů.

 

Dejte o tomto článku vědět ostatním