Vážení dárci,

děkujeme za příspěvky do Tříkrálové sbírky v roce 2022 a hlavně děkujeme koledníkům a organizátorům za jejich záslužný počin.

 

Děkujeme

Dokumenty ke stažení