Pasport vodovodů a kanalizací

KANALIZACE

Mapa kanalizace Ryzmburk KN

Mapa kanalizace Ryzmburk KN+ortofoto

Mapa kanalizace Přivaděč KN+ortofoto

Mapa kanalizace Přivaděč KN

Mapa kanalizace Hulice KN+ortofoto

Mapa kanalizace Hulice KN

VODOVOD

Mapa vodovodu Hulice KN

Mapa vodovodu Hulice KN+ortofoto

Mapa vodovodu Ryzmburk KN

Mapa vodovodu Ryzmburk KN+ortofoto

Mapa vodovodu Vodojem KN

Mapa vodovodu Vodojem KN+ortofoto

Evidenční tabulka vodovodů a kanalizace Hulice

 

01_A_Hulice_5x_A4  02_A_I_Hulice 03_A_II_Hulice_3x_A4  04_A_III_Hulice_3xA4  05_A_III_a_Hulice  06_A_III_b_Hulice  07_A_III_c_Hulice  08_A_IV_Hulice 09_A_V_Hulice  10_A_VI_a_Hulice  10_A_VI_Hulice  11_A_VI_a_Hulice  12_A_VII_Hulice  13_B_Hulice_4x_A4  14_B_I_Hulice_4x_A4  15_B_II_Hulice 16_B_III_Hulice  17_B_III_a_Hulice  18_C_Hulice_4x_A4  19_C_I_Hulice  20_C_II_Hulice  21_Přivaděč na ČOV_4x_A4

01_A_RÝZM_3x_A4   02_B_RÝZM   03_BI_RÝZM   04_C_RÝZM  05_D_RÝZM    RÝZMBURK_Seznam příloh_podélné profily

Hulice_Seznam příloh_Podélné profily

HULICE_SITUACE_HYDROTECHNICKÁ_A2    HULICE_TOPOLOGIE_SÍTĚ_A2    RÝZMBURK_SITUACE_HYDROTECHNICKÁ    VÝPOČET_HULICE_OBEC VÝPOČET_HULICE_PŘIVADĚČ   VÝPOČET_Koeficient_odtoku_Hulice    VÝPOČET_RÝZMBURK VÝPOET SPLAŠKY_HULICE

HULICE_VÝPOČTOVÉ_SCHÉMA_VODOVOD    RÝZMBURK_VÝPOČTOVÉ_SCHÉMA_VODOVOD   Výpočet_Hulice_vodovod_litina   Výpočet_Hulice_vodovod_PVC Výpočet_Rýzmburk_vodovod_litina

A_Pasport vodovodů a kanalizace Hulice – analytická část

B_Pasport vodovodů a kanalizace Hulice – strategická část

A_Pasport vodovodů a kanalizace Hulice – analytická část

Evidenční tabulka vodovodů a kanalizace Hulice

Technická zpráva – vodovody a kanalizace Hulice

 

FOTODOKUMENTACE VODOVOD A KANALIZACE